belang hygiene voorschriften

Het belang van strikte hygiënevoorschriften in de zorg

Werken in de zorg vergt enorme oplettendheid op het gebied van hygiëne. Zowel in ziekenhuizen als in andere zorginstellingen is een schone omgeving belangrijk voor patiënten, zorgverleners en overig personeel. In dit artikel geven we aan waarom strikte hygiënevoorschriften van groot belang zijn in de zorgsector. We benadrukken ook de belangrijkste hygiënevoorschriften in de zorg benadrukken en leggen uit hoe we deze voorschriften controleren.

Wat maakt een goede hygiëne in zorginstellingen zo belangrijk?

Hygiënevoorschriften voorkomen de verspreiding van infecties.

Het volgen van de actuele hygiënevoorschriften en het gebruik van de juiste reinigingsmiddelen voorkomt de verspreiding van ziekteverwekkers. In een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of verzorgingstehuis zijn er doorgaans meer ziektekiemen aanwezig en is er een grotere stroom van mensen in vergelijking met een gemiddeld openbaar gebouw. Omdat zorginstellingen de plekken zijn waar de kwetsbaren in onze samenleving naartoe gaan om verzorging en behandeling te ontvangen, is het juist in zorginstellingen essentieel dat verspreiding wordt voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van een bacterie of een virus. Door de werkomgeving vervolgens zo schoon mogelijk te houden en te desinfecteren, voorkom je verspreiding naar andere patiënten of werknemers.

Hygiënevoorschriften beschermen kwetsbaren

Patiënten met een broze gezondheid en een verzwakt immuunsysteem zijn extra vatbaar voor infecties en kunnen lastiger herstellen als ze eenmalig worden besmet. Strikte hygiënevoorschriften stimuleren een veilige omgeving waarin patiënten kunnen herstellen zonder een verhoogd risico op bijkomende gezondheidsproblemen.

Hygiënevoorschriften stimuleren een gecontroleerde werkomgeving

Behalve het beschermen van patiënten is het ook belangrijk voor zorgverleners om in een hygiënische omgeving te werken. Bij het verlenen van zorg aan patiënten kunnen zij namelijk ook in contact komen met besmettelijke bacteriën en virussen. Hiermee lopen zij altijd een risico om een ziekte over te brengen van de ene patiënt op andere patiënten en bovendien zouden ze uiteindelijk zelf ook ziek kunnen worden. Door goede hygiënepraktijken te volgen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en regelmatig handen wassen, kunnen zorgverleners hun eigen gezondheid beschermen en het risico op infecties minimaliseren.

Daarbij maken strikte hygiënevoorschriften het aan personeel en patiënten duidelijk dat er een zorgvuldig stappenplan gevolgd moet worden om zo in een gecontroleerde werkomgeving patiënten te behandelen met hun klachten. Door bewust bezig te zijn met de voorschriften is er minder kans op onzorgvuldigheden. Ook in bedrijven is het belangrijk om goed schoon te maken, lees er hier meer over.

strikte hygiene voorschriften

Wat zijn de belangrijkste hygiënevoorschriften in de zorg?

In de zorgsector zijn er logischerwijs tal van voorschriften die verdeeld kunnen worden in twee categorieën: persoonlijke hygiëne en een hygiënische omgeving. Deze regels zijn van toepassing in de zorgsector, maar worden ook vaak toegepast in andere bedrijfsomgevingen.

Persoonlijke hygiëne

Een van de belangrijkste persoonlijke hygiëneregels is het regelmatig en grondig wassen van de handen. Dit moet gebeuren voor en na een behandeling, na het eten en na een toiletbezoek. Als voorzorgsmaatregel binnen een zorginstelling wordt vaak niet alleen water en zeep gebruikt, maar ook desinfectiemiddel. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schorten en maskers kan zowel het zorgpersoneel als de patiënten beschermen tegen mogelijke infectieoverdracht. Het correct gebruik en de juiste verwijdering van deze beschermingsmiddelen zijn van essentieel belang.

Een hygiënische omgeving creëren

Het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van oppervlakken in zorginstellingen is cruciaal. Dit omvat deuren, bed rails en medische apparatuur tot gemeenschappelijke ruimtes en wachtkamers. Het gebruik van geschikte reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen vermindert de verspreiding van ziekteverwekkers.

belang van hygienevoorschriften

Controle van hygiënevoorschriften in de zorg

Aangezien deze benoemde maatregelen van cruciaal belang zijn, is het noodzakelijk om regelmatig te controleren of de hygiënevoorschriften in de zorg worden nageleefd. Dit kan op diverse manieren worden gedaan. Zorginstellingen worden bijvoorbeeld regelmatig geïnspecteerd door gezondheidsautoriteiten om te controleren of ze voldoen aan de hygiënevoorschriften. In Nederland houdt de Geneeskundige Gezondheidsdienst, ook beter bekend als GGD, toezicht op de hygiëne bij zorginstellingen. Daarnaast controleren zij ook de hygiëne bij evenementen, maatschappelijke opvanglocaties en schoonheidssalons. Doorgaans voeren zorginstellingen ook zelf controles uit. Dit omvat het bijhouden van gegevens over infectiepercentages, het herkennen van risico’s en het nemen van de juiste maatregelen om de hygiënenormen te handhaven en te verbeteren.

Wilt u weten hoe het zit met schoonmaak protocollen van basisscholen? Lees dan hier meer informatie.

Zeker zijn van een schone werkomgeving?

Wilt u er zeker van zijn dat uw zorginstelling hygiënisch wordt schoongemaakt door vakbekwame mensen die op de hoogte zijn van de laatste hygiënevoorschriften die in de zorg gelden? Schakel dan de hulp in van Blankers Schoon. Als bedrijf zijn wij flexibel en dichtbij. Wij maken met u heldere afspraken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Vraag een offerte aan of neem contact op!

Scroll naar boven