MVO

Milieu

We hebben maar één aarde. Daar moeten we zuinig op zijn natuurlijk. Toch doen we dat niet genoeg en putten we de aarde uit. Soms kun je met kleine aanpassingen of relatief eenvoudige keuzes je milieu-impact verminderen. Zelf werken we altijd met respect voor de omgeving en de natuur. We gaan voor een optimaal schoon resultaat, maar beperken de invloed op het milieu daarbij tot een minimum. 

Middelen

We maken schoon met milieuvriendelijke middelen en methodes. Bij alle werkzaamheden verbruiken we zo weinig mogelijk drinkwater en schoonmaakmiddelen.  Het toepassen van de juiste werkmethode en de juiste dosering zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding van onze medewerkers.

Zo kiezen we bij het reinigen van gevels vaak voor stoomreiniging. Reinigen met stoom betekent een veel lager waterverbruik en bovendien komen hierbij geen schadelijke chemicaliën te pas. En daar waar stoom- of hogedrukreiniging niet afdoende is, gebruiken we enkel schoonmaakmiddelen die milieu- afbreekbaar zijn. Eventueel restafval vangen we op en brengen we naar speciale verwerkingsbedrijven.

Glaswassen op hoogte doen we met osmosewater. Dit is water waar mineralen en zouten uit zijn gehaald. Het voordeel hiervan is dat er geen kringen of strepen ontstaan. Maar het zorgt er ook voor dat er minder chemicaliën nodig zijn en dat de ramen minder vaak gewassen hoeven te worden. Het resultaat is namelijk veel beter en de oppervlakken zijn aanzienlijk gladder. Het spreekwoordelijke mes snijdt hier dus  aan twee kanten.

water- en milieubesparing reinigingsmiddelen

Wagenpark

Ons wagenpark is compleet vernieuwd, waarbij is gekozen voor de meest energiezuinige voertuigen. Middels het track & trace systeem waarmee elke auto is voorzien, worden de rijroutes continu geoptimaliseerd.

Afvalmanagement

Allereerst proberen we zo weinig mogelijk afval te veroorzaken. Zo gebruiken we voor onze schoonmaakmiddelen navulbare flacons, waar altijd de productinformatie en veiligheidsinstructies op vermeld staan. En kopen we ook zo veel mogelijk gerecyclede en recyclebare producten in. Het afval wordt strikt gescheiden en zorgvuldig afgevoerd.

Onze klanten helpen we ook om dit optimaal te doen. We adviseren hen in afvalreductie, -scheiding en –verwerking.

afvalscheiding en energiezuinige auto's