Onze dienst

Legionella reiniging

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening. De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. U wordt niet ziek door het drinken van water met legionella, maar kunt wel ziek worden door het inademen van de bacterie.

Mensen kunnen onder andere besmet raken door:
•    het inademen van verneveld besmet water, bijvoorbeeld tijdens het douchen;
•    besmetting via natte koeltorens.

Om de mogelijkheid van legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, is in Nederland een drinkwaterwet van kracht. Hierin staat dat u als eigenaar van een collectieve watervoorziening verplicht moet doen aan legionellapreventie.

Contact

Wat wilt u vragen?

  legionella bestrijding

  Onze werkwijzes

  Hoe pakken wij legionellabestrijding aan?

  Wij werken samen met Mens en Water, een BRL6010 gecertificeerde organisatie om legionella binnen uw bedrijf geen kans te geven. Door uw drinkwaterinstallaties periodiek te desinfecteren en reinigen bijvoorbeeld, conform de geldende voorschriften en richtlijnen. De belangrijkste zaken hierbij zijn: risicoanalyse, een beheersplan op maat, regelmatige monstername en zorgplicht.

  Risico-analyse en beheersplan

  De collectieve (drink)waterinstallaties worden gecontroleerd volgens een risicoanalyse. Afhankelijk van de bevindingen wordt een beheersplan opgesteld. In dit plan ligt vast:
  •    hoe bepaalde risico’s zoveel mogelijk worden beperkt;
  •    hoe de waterkwaliteit wordt gemonitord;
  •    met welke periodiek uit te voeren beheersmaatregelen controle gebeurt;
  •    hoe moet worden gehandeld als uit de periodieke wateranalyses blijkt dat het water niet aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van legionella voldoet.

  Monstername

  Het nemen en onderzoeken van watermonsters op de aanwezigheid van legionella gebeurt voor het eerst tijdens het uitvoeren van de risicoanalyse. Daarna volgt elk half jaar een monstername. Het aantal monsters, gerelateerd aan het aantal tappunten, is wettelijk vastgelegd

  Wat we allemaal kunnen

  Wat kunnen we allemaal extra aanbieden?

  Graag helpen we u bij het voorkomen van legionella-besmetting. Maar we kunnen nog veel meer en kijken graag verder met u.

  Met reguliere schoonmaak en onze specialistische diensten kunnen we werkelijk alles in en om uw bedrijf optimaal reinigen en onderhouden. Ongeacht de specifieke wensen of hygiëne-eisen. Onze innovatieve reinigingsmethodes en uitgekiende schoonmaakmiddelen zorgen altijd voor een zichtbaar en duurzaam resultaat.

  Hoe uitdagend de klus ook is, vraag ons om (vrijblijvend) advies!