Blankers Schoon,  bouwt verder aan sociaal en duurzaam innoveren.

 In Blankers Schoon

Blankers Schoon scoort bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen. Naast het onlangs gelanceerde Schoner Werken(als onderdeel van Blankers Schoon), waarbij we opdrachtgevers laten omdenken om hen van daaruit nog gerichter te kunnen adviseren en ondersteunen in het duurzamer en hygiënischer schoonmaken hebben wij onlangs namelijk met succes de hercertificering doorlopen v.w.b. Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Deze onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling, toont wederom aan dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 <link naar https://www.pso-nederland.nl/direct-meten-en-aanvragen/wat-meet-en-certificeert-de-pso/kwalitatieve-criteria-voor-de-directe-sociale-bijdrage>. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Laat een reactie achter